Přeskoč na obsah

Struktura objektu

27 sobota

Start: 27. 4. 13:00

Konec: 27. 4. 18:00

vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Místo: Eko-ateliér v Oranžerii Trojského zámku
U Trojského zámku 1, Praha 7

Ukázat na mapě

Struktura objektu

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty v eko-ateliéru v Oranžerii Trojského zámku.

Ve výtvarných reakcích budeme vycházet ze sochařské tvorby obou autorů. Budeme se zabývat materiálem, hmotou, prostorem objektu a sochařským zpracováním povrchu. Způsob rýhování nás bude inspirovat během tvorby vlastních drobných objektů, u nichž se zaměříme na vliv tvaru a působení detailu. Prostřednictvím rytí a tesání budeme přenášet struktury do připravených materiálů (keramická hlína, sádra, ytong apod.), které svým charakterem budou evokovat geometrické struktury ale i objekty blízké archeologickým nálezům. Výtvarným materiálem se stanou přímo i kameny a úlomky hornin i nerostů. Vytvářet budeme také prostorové objekty subtilního charakteru, podobající se siločárám evokujícím záznam přírodních zákonitostí a proudění energií. K této tvorbě využijeme jemné drátky ale i přírodní materiál jako je proutí a traviny. Dočasným umístěním vzniklých objektů do prostoru zahrady a zdokumentováním si ověříme jejich vizuální účinek v interakci s okolím.